Vanaf dinsdag 28 april is Implantologie Groningen weer geopend. Uiteraard hebben wij extra voorzorgsmaatregelen getroffen in om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het coronabeleid, dat we volgen, is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten die geen symptomen van corona hebben, noch huisgenoten met symptomen. Als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Wanneer u een afspraak bij ons heeft, vragen wij uw aandacht voor de volgende aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Kom bij voorkeur alleen naar de praktijk, mocht dat niet lukken neem dan maximaal één begeleider mee.
 • Bij het betreden van de praktijk vragen we uw handen te desinfecteren met handalcohol dat voor u klaarstaat.
 • In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.